Thông tin khách sạn

1 đêm  16/09/2019 - 17/09/2019

CHI TIẾT

Loại phòng KHU BIỂN - không cửa Sổ
(2 NGƯỜI)
Giá 1 đêm Liên hệ
Số lượng 1 phòng
Thuế và phí / đêm (Đã bao gồm)
TỔNG CỘNG
Liên hệ

Thông Tin Khách Hàng



Cung Cấp Thông Tin Xuất Hóa Đơn